Promo icon

Gwarancja 100% satysfakcji

Promo icon

Dostawa ekspresowa w ciągu 4-6 dni

Promo icon

Darmowa wysyłka powyżej 200 zł!

Promo icon

14 dni na zwrot produktu

Promo icon

Sprawdzona jakość

Promo icon

Gwarancja 100% satysfakcji

Promo icon

Dostawa ekspresowa w ciągu 4-6 dni

Promo icon

Darmowa wysyłka powyżej 200 zł!

Promo icon

14 dni na zwrot produktu

Promo icon

Sprawdzona jakość

Polityka prywatności

1. Warunki ogólne

Administrator zobowiązuje się do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników sklepu internetowego. Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia oferowanych przez niego usług. Administrator zachowuje poufność danych osobowych oraz szanuje prywatność Użytkowników sklepu internetowego i dołoży wszelkich starań, aby chronić ich przed wszelkimi naruszeniami i nadużyciami. Dane osobowe Użytkowników to jeden z obszarów, na który Administrator zwraca szczególną uwagę, mając świadomość, że podane informacje mają charakter poufny.

2. Wykorzystywanie danych osobowych

W celu świadczenia oferowanych przez siebie usług, Administrator zbiera, zarządza, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:

 • imię i nazwisko;
 • adresy dostawy;
 • nazwę firmy lub osoby prawnej (jeśli Użytkownik jest osobą prawną);
 • numer podatkowy osoby prawnej (jeśli Użytkownik jest osobą prawną);
 • adres e-mail (nazwę użytkownika);
 • hasło w zaszyfrowanej postaci;
 • numer telefonu;
 • kraj zamieszkania;
 • inne dane, które Użytkownik podaje dobrowolnie w formularzach w sklepie internetowym;
 • inne dane, które Użytkownik dobrowolnie dodaje w swoim profilu.

Administrator nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, chyba że mu to umożliwią, tj. wyrażą na to zgodę przy zamawianiu produktów lub usług, przy subskrypcji e-czasopisma, udziału w losowaniu nagród itp. lub gdy istnieje podstawa prawna do gromadzenia danych osobowych lub prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych ze strony Usługodawcy.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność danych wprowadzanych przez Użytkowników.

Rejestrując się i/lub składając zamówienie w serwisie internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na to, że Usługodawca uzyskane dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail i wszelkie inne informacje przekazane Usługodawcy w celu realizacji umowy – zamówienia Kupujący podaje dobrowolnie), z wyjątkiem celów negocjacji umowy lub realizacji umowy – zamówienia (w rozumieniu art. 10 Ustawy o ochronie danych osobowych), może wykorzystać również na potrzeby marketingu bezpośredniego we wszystkich kanałach reklamowych używanych przez Usługodawcę (powiadomienia przez telefon i wiadomości SMS, media drukowane, bezadresowe i adresowe przesyłki bezpośrednie, e-maile itp.), a także w celach statystycznych i analiz rynkowych związanych z marketingiem bezpośrednim, profilowania i segmentacji marketingowej. Dzięki temu Użytkownicy będą na bieżąco informowani o naszych aktualnych ofertach oraz o produktach, które najlepiej odpowiadają preferencjom Użytkownika.

 

Kupujący musi wyrazić zgodę na marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty elektronicznej podczas rejestracji i/lub składania zamówienia na stronie internetowej, potwierdzając pole z tekstem: „Zgadzam się, aby firma Nutrisslim d.o.o. wykorzystała moje dane kontaktowe w celu informowania mnie o ofertach specjalnych, nowościach i kuponach promocyjnych”. W przeciwnym razie Kupujący nie będzie otrzymywał naszych reklam w ramach marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej ani nie będzie należycie informowany o promocjach internetowych oferowanych przez Usługodawcę.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (udzielona drogą elektroniczną lub za pośrednictwem innego kanału sprzedaży) może zostać w każdej chwili bezpłatnie cofnięta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] Użytkownik może również cofnąć zgodę na marketing bezpośredni lub poszczególne kanały reklamowe (np. wysyłanie ofert SMS-em) lub wszystkie kanały reklamowe.

Użytkownik może cofnąć zgodę na marketing bezpośredni przez e-mail:

 • wysyłając wiadomość zwrotną w odpowiedzi na jedną z wiadomości e-mail, które otrzymuje od Usługodawcy za każdym razem, gdy prowadzony jest marketing bezpośredni i/lub;
 • klikając link „Anuluj subskrypcję” u dołu promocyjnych e-maili.

Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości cofnięcia zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Usługodawca weźmie pod uwagę życzenie Użytkownika o anulowaniu subskrypcji i w rezultacie cofnie zgodę na marketing bezpośredni za pośrednictwem odpowiednich lub wszystkich kanałów reklamowych w ciągu 15 dni oraz powiadomi o tym Użytkownika na piśmie lub w inny uzgodniony sposób w ciągu najbliższych pięciu dni. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania również wszystkich innych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami, które są zdefiniowane poniżej.

Jako Administrator, Usługodawca będzie przetwarzał i chronił wszystkie pozyskane dane osobowe zgodnie z odpowiednimi i aktualnie obowiązującymi przepisami:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 94/07) oraz
 • Ustawa Prawa Telekomunikacyjnego (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 i 81/15),

oraz zgodnie z wszelkimi aktami wewnętrznymi przyjętymi na podstawie odpowiednich przepisów.

3. Pliki cookie i adresy IP

Na początku każdych odwiedzin sklepu internetowego Administrator przypisuje Użytkownikowi plik cookie służący do identyfikacji, monitorowania koszyka i zapewnienia identyfikowalności, który jest przechowywany w pamięci serwera jedynie na czas trwania odwiedzin sklepu internetowego i jest usuwany po godzinie nieaktywności. Administrator może również zapisać na komputerze Użytkownika trwałe pliki cookie, takie jak np. zaszyfrowany numer identyfikacyjny Użytkownika do jego identyfikacji przy kolejnej wizycie w sklepie internetowym lub do ocen produktów, dzięki czemu Użytkownik wie, którym produktom wystawił ocenę. Pośrednio zapisuje również pliki cookie zewnętrznej usługi Google Analytics służące do analizy odwiedzin strony. Administrator może wykorzystać te dane w zanonimizowanym podsumowaniu do celów analizy statystycznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci Administrator zbiera również adresy IP, z których Użytkownicy logują się do sklepu internetowego.

 

4. Oświadczenie o ochronie poufności danych osobowych i prywatności Użytkowników

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników swojego sklepu internetowego. Administrator pod żadnym pozorem nie udostępni danych osobowych ani innych danych Użytkownika osobom trzecim oraz nie pozwoli osobom trzecim na wgląd w dane osobowe lub inne dane Użytkownika, chyba że jest to wymagane przez organy państwowe bądź taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub w dobrej wierze, gdy jest to niezbędne do postępowania sądowego lub wymagają tego inne organy państwowe oraz do ochrony i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Wszystkie dane osobowe i inne dane, które Użytkownik poda podczas logowania do sklepu internetowego, a także podczas składania zamówienia, w tym treść zamówień, będą chronione zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu, który mógłby zaszkodzić Użytkownikowi lub jakiejkolwiek innej zaangażowanej osobie. Administrator będzie wykorzystywał dane Użytkownika w celach wysyłania i informowania o zamówionych produktach oraz do wysyłania promocyjnych e-maili i smsów sklepu internetowego www.naturesfinest.pl. Wszyscy Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania wszystkich wiadomości promocyjnych.  Administrator może wykorzystywać dane w zanonimizowanej formie podsumowania do celów analizy statystycznej. Poufność danych osobowych i innych danych Użytkownika nie zostanie naruszona w żadnej formie.

Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników w bazie danych osobowych tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia celu, w jakim dane osobowe są gromadzone i przechowywane.

Administrator powierzy firmie kurierskiej (GLS) tylko te dane, które są niezbędne do dostawy produktów zakupionych w sklepie internetowym.

5. Wdrożenie Polityki prywatności

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Administrator zapewnia ochronę danych osobowych w oparciu o Zasady ochrony danych osobowych.

Wszyscy pracownicy Administratora zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy mają dostęp do danych osobowych i innych danych Użytkowników, są świadomi obowiązku ochrony danych osobowych i innych danych oraz są zobowiązani do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących ochrony poufności danych osobowych i prywatności Użytkowników sklepu internetowego. Obowiązek ochrony danych osobowych i innych danych obowiązuje bezterminowo, nawet po ustaniu relacji z Administratorem.

Zarejestrowani Użytkownicy mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego oraz anulować rejestrację poprzez pisemne powiadomienie Administratora o anulowaniu rejestracji. Przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji z rejestracji Użytkownik musi uregulować wszelkie zaległe zobowiązania wynikające z zakupów w sklepie internetowym. Administrator będzie chronić poufność danych osobowych oraz prywatność Użytkowników sklepu internetowego w ramach niniejszej Polityki prywatności nawet w przypadku anulowania rejestracji.

 

6. Prawo do informacji

Kupujący mają prawo do nieodpłatnego dostępu do informacji o swoich danych osobowych, które przechowujemy, a także prawo do usunięcia tych informacji. W przypadku pytań dotyczących usunięcia, przetwarzania lub wykorzystania danych prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] lub o przesłanie zapytania pocztą.

Powiadomienia o statusie zamówienia: zastrzegamy sobie prawo do wysłania wiadomości SMS na podany numer telefonu, w której Kupujący zostanie powiadomiony o tym, że zamówienie zostało wysłane. Kupujący otrzyma również wiadomość z przypomnieniem o odbiorze przesyłki, jeśli produkty nie zostaną odebrane przez 3 do 5 dni. Jeśli paczka nie zostanie odebrana dłużej niż 5 dni, zastrzegamy sobie prawo do zadzwonienia pod podany numer telefonu w celu przypomnienia o odebraniu przesyłki.

Powiadomienia: po zapisaniu się do powiadomień imię, numer telefonu i adres e-mail Kupującego będą za jego zgodą wykorzystywane w celach reklamowych, dopóki nie anuluje subskrypcji na powiadomienia. Kupujący będzie otrzymywał powiadomienia tylko wtedy, gdy obok zamówienia zaznaczy specjalne pole, które umożliwia subskrypcję.

Jeśli Kupujący poda adres e-mail na Facebooku lub w formularzu na pierwszej stronie www.naturesfinest.pl, za pośrednictwem którego uzyska kupony rabatowe na swoje zamówienie, zapiszemy jego adres e-mail w celu informowania o specjalnych korzyściach i promocjach sklepu internetowego www.naturesfinest.pl. Kupujący może w każdej chwili wypisać się z bazy danych odbiorców powiadomień, wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub klikając link „Anuluj subskrypcję” znajdujący się na dole promocyjnych e-maili.

Aby zrezygnować z otrzymywania okazjonalnych promocyjnych wiadomości SMS, Kupujący może w każdej chwili na otrzymany SMS na numer 031480333 wysłać wiadomość pt. NUTRISSLIM STOP, rezygnując z otrzymywania powiadomień, a my usuniemy numer telefonu Kupującego z bazy odbiorców wiadomości.

Od Nutrisslim d.o.o., jako Administratora danych osobowych, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać:

 • Dostępu do danych osobowych i następujących informacji:
 • podania celów, w jakich dane będą przetwarzane,
 • podania rodzaju zbieranych danych osobowych, użytkowników lub kategorii użytkowników, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności użytkowników w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • podania przewidywanego okresu przechowywania danych osobowych lub jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu,
 • ujawnienia informacji o korzystaniu z zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • przyczyn, a także znaczeń i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby fizycznej,
 • jednej (bezpłatnej) kopii danych osobowych w ustalonej przez Użytkownika formie (jeżeli żądanie składane jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej i Użytkownik nie zażądał inaczej, kopię należy przesłać w postaci elektronicznej). Jeśli Użytkownik żąda dodatkowych kopii, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, uwzględniając koszt przygotowania kopii.
 • korekty nieprawidłowych danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a Użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń.
 • usunięcia wszystkich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli spełnione są warunki określone w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a zwłaszcza w przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • wydruku danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej formie nadającej się do odczytu maszynowego, z prawem do przekazania tych danych innemu Administratorowi bez utrudnień ze strony pierwotnego Administratora.
 • zaprzestania wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • nieużywania jego danych do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania i niepodejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które miałyby dla niego skutki prawne lub istotnie wpływałyby na niego w podobny sposób, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 22 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • prawa do wniesienia skargi na Administratora do Inspektora Ochrony Danych, jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Procedura egzekwowania praw

Użytkownik został poinformowany, że wszystkie powyższe wymagania dotyczące egzekwowania praw w związku z danymi osobowymi może kierować pisemnie do Administratora na adres e-mail [email protected].

Użytkownik został poinformowany, że Administrator może żądać ode niego dodatkowych danych w celu rzetelnej identyfikacji w przypadku egzekwowania praw dotyczących danych osobowych, a odmówić realizacji żądania Użytkownika tylko wtedy, gdy udowodni, że nie może go wiarygodnie zidentyfikować.

Użytkownik został poinformowany, że Administrator musi odpowiedzieć na jego żądanie egzekwowania swoich praw dotyczących powyższych danych osobowych bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania od Użytkownika.

 

7. Rabaty, kody promocyjne

Rabaty się nie sumują! Jeśli produkty na stronie są już objęte promocją lub jakimkolwiek rabatem, na te produkty nie przysługują dodatkowe rabaty.

8. Dodatkowe wyjaśnienia

W razie jakiekolwiek pytań, problemów lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt na następujący adres e-mail: [email protected]

Delivery
Tylko 200zł do DARMOWEJ DOSTAWY
Produkty w koszyku

Brak produktów w koszyku.

Oferta specjalna tylko tutaj!

Dodaj, aby zamówić i zaoszczędzić!

-30%
Babe’s Magnez

Pyszny napój z cytrynianem magnezu dla optymalnego wchłaniania

53,04  37,13 
-20%
Bye Bye Cellulite

Skuteczny peeling zapewniający piękne nogi bez cellulitu!

99,00  79,20