Promo icon

Gwarancja 100% satysfakcji

Promo icon

Dostawa ekspresowa w ciągu 4-6 dni

Promo icon

Darmowa wysyłka powyżej 200 zł!

Promo icon

14 dni na zwrot produktu

Promo icon

Sprawdzona jakość

Promo icon

Gwarancja 100% satysfakcji

Promo icon

Dostawa ekspresowa w ciągu 4-6 dni

Promo icon

Darmowa wysyłka powyżej 200 zł!

Promo icon

14 dni na zwrot produktu

Promo icon

Sprawdzona jakość

Regulamin

1. Warunki ogólne

Warunki ogólne zostały opracowane zgodnie z przepisami z zakresu ochrony konsumentów, w oparciu o zalecenia Słoweńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz międzynarodowe kodeksy biznesu internetowego i elektronicznego.

Witryna to sklep internetowy, w którym sprzedawca, tj. firma Nutrisslim d.o.o., Podsmreka 5L, 1356 Dobrova, Słowenia, NIP: SI42005485 (zwany dalej „Sprzedawcą”) oferuje swoje produkty, a Kupujący je kupują.

Kiedy Kupujący zamawia produkt lub towar od Sprzedawcy, między Sprzedawcą i Kupującym powstają zobowiązanie prawne. Wszelkie ewentualne spory wynikające z tej relacji (w związku z prawdziwością informacji o Użytkowniku, treści oferty, przedmiotu, ceny oferty itp.) rozstrzygane są wyłącznie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Sprzedawca i Kupujący akceptują metodę handlu obowiązującą w Witrynie, która jest specyficzna dla sprzedaży internetowej i charakteryzuje ją pewien stopień anonimowości.

Rejestrując się w sklepie internetowym odwiedzający otrzymuje nazwę użytkownika, która jest identyczna z jego adresem e-mail oraz hasło, które Użytkownik ustawia sam. Nazwa użytkownika i hasło są jednoznacznie określone i powiązane z wprowadzonymi danymi. Dokonując rejestracji odwiedzający potwierdza i gwarantuje, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Rejestrując się odwiedzający staje się Użytkownikiem i nabywa prawo do zakupu. Kupując produkt Użytkownik staje się klientem.

Niniejsze Warunki ogólne określają działanie sklepu internetowego, prawa i obowiązki odwiedzającego, użytkownika i kupującego oraz relacje biznesowe między administratorem, sprzedawcą i użytkownikiem, tj. kupującym produkty z oferty sklepu internetowego.

Usługodawca i jego adres: Nutrisslim, produkcja i dystrybucja żywności, d.o.o., Podsmreka 5L, 1356 Dobrova, Słowenia; Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublanie pod nr 2010/9888.

Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

NIP: SI42005485

REGON: 3711676000

Dane kontaktowe usługodawcy:

2. Dostępność informacji

Sprzedawca zobowiązuje się zawsze udostępnić Użytkownikowi:

 • informacje o tożsamości Sprzedawcy (w szczególności nazwę i siedzibę firmy oraz numer rejestru, pod którym firma jest zarejestrowana);
 • dane kontaktowe umożliwiające Użytkownikowi szybką i sprawną komunikację ze Sprzedawcą (adres e-mail, telefon itp.);
 • informacje o głównych właściwościach produktów lub usługach sklepu internetowego, w tym usługach posprzedażowych i gwarancjach;
 • informacje o dostępności produktów i usług sklepu internetowego;
 • metodę i warunki dostawy produktów lub sposób realizacji usług, w szczególności miejsce i czas dostawy;
 • informacje o sposobie płatności;
 • informacje o terminie ważności oferty ze sklepu internetowego;
 • informacje o okresie, w którym można odstąpić od umowy oraz warunkach odstąpienia;
 • informacje o możliwości zwrotu produktów oraz o tym, czy i ile taki zwrot będzie kosztował Użytkownika;
 • informacje o procedurze reklamacji, którą złożył Użytkownik oraz dane osoby kontaktowej, którą Sprzedawca wyznaczył do kontaktu z Użytkownikami.

3. Oferta produktów, czas dostawy i odbiór

Ze względu na specyfikę sprzedaży internetowej oferta produktów w sklepie internetowym często i szybko się zmienia oraz aktualizuje.

Czas dostawy produktów znajdujących się w magazynie wynosi 2 dni robocze w przypadku dostawy na terenie Polski, chyba że GLS na określony adres realizuje dostawę później (patrz punkt 11). W przypadku pozostałych produktów i doręczenia na terenie Polski obowiązuje czas dostawy podany przy produkcie w sklepie internetowym. Każdy produkt ze sklepu internetowego zostanie dostarczony w rozsądnym czasie.

Składając zamówienie Użytkownik może wybrać jeden z następujących sposobów dostawy towaru:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS – w tym przypadku należy również uiścić opłatę pocztową.

4. Metody płatności

Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi następujące metody płatności za zakupy w sklepie internetowym:

 • Płatność przy odbiorze (Nutrisslim d.o.o, ze względu na dodatkowe prace administracyjne, pobiera prowizję za płatność przy odbiorze w wysokości 4,90 zł)
 • za pomocą platformy PayPal lub kartą kredytową.
 • Płatność kartą płatniczą

Płatność kartą debetową lub kredytową i płatność na raty jest możliwa tylko wtedy, gdy dane w profilu użytkownika są zgodne z danymi na karcie debetowej lub kredytowej.

Transakcja płatnicza nie zostanie sfinalizowana, dopóki zamówienie nie zostanie wysłane.

5. Ceny

Cena internetowa obowiązuje wszystkich zarejestrowanych użytkowników sklepu internetowego. W zależności od wybranej metody płatności, cena internetowa może podlegać dopłatom (patrz punkt 4).

Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.babesvitamins.pl są podane w PLN i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).  Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami produktów i nie zawierają kosztów dostawy (patrz punkty 3. i 10.). Podane ceny obowiązują tylko przy elektronicznym zamówieniu produktów w sklepie internetowym.

Wszystkie ceny obowiązują w momencie złożenia zamówienia i nie mają z góry określonej daty ważności, więc obowiązują tylko do momentu ich każdorazowej zmiany. Pomimo nadzwyczajnych starań Sprzedawcy, aby zapewnić jak najbardziej aktualne i dokładne informacje, może się zdarzyć, że informacje o cenie będą nieprawidłowe. W przypadku sytuacji opisanej w poprzednim zdaniu oraz w przypadku zmiany ceny towaru w trakcie realizacji zamówienia tj. od momentu złożenia zamówienia do momentu potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca:

 • powiadomi o tym Użytkownika (Kupującego) i poinformuje go o nowych cenach. W takiej sytuacji Użytkownik (Kupujący) ma możliwość zmiany zamówienia, jego częściowego lub całkowitego anulowania bądź potwierdzenia zamówienia z zastosowaniem nowych cen. W żadnym wypadku Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów; lub
 • umożliwi Użytkownikowi (Kupującemu) odstąpienie od zakupu i zaproponuje mu rozwiązanie, które przyniesie obopólną korzyść i satysfakcję.

Oferta sklepu internetowego Babe’s Vitamins jest często i szybko aktualizowana oraz zmieniana. Ceny są przedstawione jako Ceny Regularne i Ceny Promocyjne. W przypadku produktów w cenach promocyjnych zarówno cena regularna produktu (przekreślona), jak i cena promocyjna są jasno pokazane.

Witryna publikuje cenę regularną, która reprezentuje cenę detaliczną zalecaną przez sprzedawcę dla określonego produktu, oraz internetową cenę promocyjną, która jest dostępna dla wszystkich klientów www.babesvitamins.pl.

Cena w sklepie internetowym Nutrisslim jest taka sama zarówno dla zarejestrowanych członków, jak i gości sklepu internetowego. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Ceny obowiązują w momencie składania zamówienia i nie mają z góry określonej daty ważności.

6. Proces zakupu

6.1. Kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży

W procesie zakupu Użytkownik (Kupujący) wykonuje następujące kroki:

 • loguje się do sklepu internetowego za pomocą adresu e-mail i hasła, jeżeli wcześniej założył konto (patrz punkt 1);
 • szuka produktu w ofercie sklepu internetowego;
 • wybiera produkt, który chce kupić;
 • dodaje do koszyka wybrany produkt;
 • określa ilość towaru w koszyku;
 • sprawdza cenę wybranego produktu w wybranej ilości wraz z ewentualnym naliczonym podatkiem;
 • wybiera sposób dostawy produktu (patrz także punkt 3. i 10.);
 • wybiera metodę płatności (patrz także punkt 4.);
 • sprawdza zamówienie, wybrany sposób dostawy produktu i ewentualne naliczone koszty dostawy oraz
 • potwierdza i składa zamówienie, a tym samym finalizuje zakup (patrz również punkty 6.3. i 6.4.).

6.2. Środki techniczne umożliwiające identyfikację i korektę błędów przed złożeniem zamówienia

Przed złożeniem zamówienia Użytkownik (Kupujący) poprzez graficzny interfejs może natychmiast, łatwo i bezproblemowo:

 • zobaczyć i przejrzeć, które produkty wybrał i dodał do koszyka;
 • zobaczyć i sprawdzić cenę określonego produktu oraz łączną cenę produktów w wybranej ilości;
 • zmienić wybraną ilość produktu i sprawdzić nową cenę po zmienieniu ilości produktu;
 • usunąć z koszyka wybrane produkty, których nie chce kupić oraz
 • obliczyć odpowiedni podatek na podstawie stawki podatkowej obowiązującej dla wybranego produktu i jego cenę (podstawę opodatkowania).

Przed potwierdzeniem zamówienia Użytkownik (Kupujący) poprzez graficzny interfejs może natychmiast, łatwo i bezproblemowo:

 • zmienić wybrany sposób dostawy produktów;
 • zmienić wybraną metodę płatności i
 • przejrzeć i zatwierdzić poszczególne zmiany.

6.3. Przyjęte zamówienie

Po złożeniu zamówienia Użytkownik (Kupujący) otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie drogą mailową o przyjęciu zamówienia. W ciągu 1 godziny od otrzymania tego powiadomienia Użytkownik (Kupujący) ma możliwość anulowania zamówienia bez żadnych konsekwencji. Po złożeniu zamówienia Użytkownik (Kupujący) może wyłącznie anulować zamówienie, ale nie może zmienić jego treści. Na profilu Użytkownika (Kupującego) na stronie internetowej zawsze znajdują się dokładne informacje o statusie i treści zamówienia.

6.4. Potwierdzone zamówienie

Jeśli Użytkownik (Kupujący) nie anuluje zamówienia, zamówienie przechodzi do dalszej realizacji. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca je przegląda, sprawdza dostępność zamówionych produktów i potwierdza lub odrzuca zamówienie podając przyczynę. Sprzedawca może również skontaktować się z Użytkownikiem (Kupującym) telefonicznie na podany telefon kontaktowy w celu weryfikacji danych lub zapewnienia poprawności dostawy. Po potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca powiadamia Użytkownika (Kupującego) e-mailem o przewidywanym terminie dostawy. Na tym etapie zostaje nieodwołalnie zawarta umowa sprzedaży na zamówione produkty pomiędzy Użytkownikiem (Kupującym) a Sprzedawcą (patrz punkt 7.).

6.5. Wysłane zamówienie

Sprzedawca w uzgodnionym terminie przygotowuje, wysyła zamówione produkty i powiadamia o tym Użytkownika (Kupującego) e-mailem. W wiadomości e-mail wspomnianej w poprzednim zdaniu Sprzedawca także informuje Użytkownika (Kupującego) o polityce zwrotu towaru oraz podaje dane kontaktowe osób, do których należy się zwrócić w przypadku reklamacji lub opóźnienia dostawy.

7. Umowa sprzedaży

Sprzedawca wystawia pisemną fakturę Użytkownikowi, który kupuje produkt w sklepie internetowym, z wyszczególnieniem kosztów i wyjaśnieniem prawa do odstąpienia od zakupu i zwrotu zakupionego produktu, jeśli jest to konieczne i możliwe. Umowa sprzedaży w postaci zamówienia jest przechowywana w formie elektronicznej na serwerze Sprzedawcy i jest dostępna dla Użytkownika (Kupującego) w dowolnym momencie na jego profilu. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem (Kupującym) zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę (patrz punkt 6.2.). Od tego momentu wszystkie ceny i pozostałe warunki zakupu nie podlegają zmianie i obowiązują zarówno Sprzedawcę, jak i Użytkownika (Kupującego).

8. Prawo do odstąpienia od zakupu i zwrotu produktów

W przypadku umów zawieranych na odległość Kupujący ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania towaru powiadomić firmę o odstąpieniu od umowy, bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji. Kupujący musi zwrócić towar w ciągu 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o zamiarze odstąpienia od umowy.

Usługodawca zwraca kupującemu cenę produktu.

Po odstąpieniu od umowy bon podarunkowy jest traktowany jako środek płatniczy i zwracany jest Użytkownikowi jako bon podarunkowy, a zapłacona kwota jest zwracana na konto bankowe Użytkownika.

Poinformuj nas pisemnie o zamiarze zwrotu towaru na adres e-mail [email protected]

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć wraz z formularzem zwrotu lub jednoznaczną deklaracją, z której jasno wynika, że odstępujesz od umowy. Uznaje się, że Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odpowiednim czasie, jeżeli wyśle je w terminie przeznaczonym na odstąpienie od umowy. Ciężar dowodu w związku z skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na Kupującym.

Formularz zwrotu znajdziesz tutaj (kliknij).

Wszystkie produkty zakupione w firmie www.babesvitamins.pl można zwrócić pocztą.

Firma musi dokonać zwrotu pieniędzy niezwłocznie lub nie później niż 14 dni po otrzymaniu zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zwraca otrzymane płatności Kupującemu używając takiej samej metody płatności, jakiej użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zażądał użycia innej metody płatności i w związku z tym Kupujący nie poniesie żadnych kosztów.

Otrzymany towar Kupujący musi zwrócić w stanie nieuszkodzonym i w niezmienionej ilości, chyba że towar uległ zniszczeniu, uszkodzeniu, zagubieniu lub jego ilość zmniejszyła się bez winy Kupującego.
Kupujący nie może bez ograniczeń korzystać z towaru do czasu odstąpienia od umowy, ale ze względu na charakter sklepu internetowego (umowa na odległość) ma możliwość ponownego rozważenia zakupu.

 O ile strony nie uzgodniły inaczej, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

– przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a konsument otworzył pieczęć po otrzymaniu przesyłki;

– w przypadku towarów, których cena zależy od wahań na rynku, na które firma nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;

9. Jawne i ukryte wady

Sprzedawca musi dostarczyć Kupującemu towar zgodnie z umową i odpowiada za jawne wady w trakcie realizacji zamówienia.

Kupujący musi poinformować Sprzedawcę i dostarczyć szczegółowy opis wady na adres [email protected] lub telefon 22 15 31 670.

W przypadku jawnej wady Kupujący może zareklamować wady u Sprzedawcy w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia lub w ciągu 2 lat od odebrania towaru.

Sprzedawca zapewni wymianę wszystkich reklamowanych towarów lub zwrot ceny zakupu na rachunek Kupującego. Korzystając z tych uprawnień, Kupujący musi dokładnie opisać Sprzedawcy wadę w zgłoszeniu i umożliwić Sprzedawcy obejrzenie produktu. Jeżeli wada nie jest kwestionowana, Sprzedawca musi jak najszybciej zastosować się do roszczenia konsumenta, nie później jednak niż w ciągu 8 dni. Jednakże w przypadku sporu dotyczącego wady Sprzedawca musi udzielić Kupującemu pisemnej odpowiedzi w ciągu 8 dni. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji w przypadku gdy:

 • Kupujący uszkodził zwracany towar,
 • zwracany towar nie posiada plomby zabezpieczającej lub nie znajduje się w oryginalnym opakowaniu,
 • Sprzedawca stwierdzi, że produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku w wyniku niewłaściwego postępowania Kupującego.

Konsument, według własnego uznania, może żądać: Usunięcia wady, zwrotu zapłaconej kwoty proporcjonalnie do wady, wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

Formularz odstąpienia od umowy znajduje się TUTAJ (kliknij).

Wada jest jawna:

– jeżeli towar, z powodu braku niezbędnych właściwości, nie nadaje się do normalnego użytkowania lub do wprowadzenia do obrotu;

– towar nie ma właściwości niezbędnych do specjalnego użytkowania, z powodu którego Kupujący go kupił, czego Sprzedawca był świadomy lub powinien być świadomy;

– towar nie ma cech i właściwości, które zostały wyraźnie lub milcząco uzgodnione lub określone;

– Sprzedawca dostarczył towar niezgodny ze wzorem lub modelem, chyba że wzór lub model został przedstawiony jedynie w celach poglądowych.

10. Gwarancja

Produkty objęte są gwarancją, jeśli jest to określone na fakturze lub karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje zgodnie z instrukcjami i warunkami podanymi w karcie gwarancyjnej oraz po przedłożeniu faktury. Okres gwarancji podany jest na karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Informacje o gwarancji podawane są również w opisie produktu w sklepie internetowym. Jeśli w sklepie internetowym nie ma informacji o gwarancji, produkt nie jest objęty gwarancją.

Użytkownik (Kupujący) może egzekwować gwarancję od Sprzedawcy lub bezpośrednio od producenta produktu lub jego autoryzowanego serwisu. Kupujący może skorzystać z gwarancji na podstawie karty gwarancyjnej i faktury. Producent lub jego autoryzowany serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 45 dni od dnia przyjęcia produktu do naprawy, w przeciwnym razie musi wymienić produkt na inny, równoważny, w idealnym stanie.

11. Dostawa

Sprzedawca dostarczy zamówione produkty Użytkownikowi (Kupującemu) w uzgodnionym terminie. Partnerem umownym Sprzedawcy w zakresie dostaw przesyłek jest GLS. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru innej usługi dostawy, jeśli dzięki temu będzie mógł sprawniej dostarczyć zamówienie.

Zapewniamy możliwość złożenia zamówienia we wszystkich krajach Europy.

12. Bezpieczeństwo

Sprzedawca i Administrator stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przesyłania i przechowywania danych osobowych oraz płatności. Służy do tego 128-bitowy certyfikat SSL wydany przez upoważnioną organizację.

Bezpieczne autoryzacje i transakcje kartami kredytowymi są obsługiwane przez Cardinity. Autoryzacje kart kredytowych dokonywane są w czasie rzeczywistym z natychmiastową weryfikacją danych w bankach. Informacje o kartach płatniczych nie są przechowywane na serwerze Sprzedawcy.

Również sam Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, chroniąc swoją nazwę użytkownika i hasło oraz zapewniając odpowiednie oprogramowanie i ochronę antywirusową swojego komputera.

13. Prawo do informacji

Kupujący mają prawo do nieodpłatnego dostępu do informacji o swoich danych osobowych, które przechowujemy, a także prawo do usunięcia tych informacji. W przypadku pytań dotyczących usunięcia, przetwarzania lub wykorzystania danych prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] lub o przesłanie zapytania pocztą.

Powiadomienia o statusie zamówienia: zastrzegamy sobie prawo do wysłania wiadomości SMS na podany numer telefonu, w której Kupujący zostanie powiadomiony o tym, że zamówienie zostało wysłane. Kupujący otrzyma również wiadomość z przypomnieniem o odbiorze przesyłki, jeśli produkty nie zostaną odebrane przez 3 do 5 dni. Jeśli paczka nie zostanie odebrana dłużej niż 5 dni, zastrzegamy sobie prawo do zadzwonienia pod podany numer telefonu w celu przypomnienia o odebraniu przesyłki.

Powiadomienia: po zapisaniu się do powiadomień imię, numer telefonu i adres e-mail Kupującego będą za jego zgodą wykorzystywane w celach reklamowych, dopóki nie anuluje subskrypcji na powiadomienia. Kupujący będzie otrzymywał powiadomienia tylko wtedy, gdy obok zamówienia zaznaczy specjalne pole, które umożliwia subskrypcję.

Jeśli Kupujący poda adres e-mail na Facebooku lub w formularzu na pierwszej stronie www.babesvitamins.pl, za pośrednictwem którego uzyska kupony rabatowe na swoje zamówienie, zapiszemy jego adres e-mail w celu informowania o specjalnych korzyściach i promocjach sklepu internetowego www.babesvitamins.com. W każdej chwili możesz wypisać się z bazy odbiorców powiadomień, wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub klikając link „Anuluj subskrypcję” znajdujący się na dole promocyjnych wiadomości e-mail.

Aby zrezygnować z otrzymywania okazjonalnych promocyjnych wiadomości SMS, Kupujący może w każdej chwili na otrzymany SMS na numer 031480333 wysłać wiadomość pt. NUTRISSLIM STOP, rezygnując z otrzymywania powiadomień, a my usuniemy numer telefonu Kupującego z bazy odbiorców wiadomości.

E-maile reklamowe i/lub wiadomości SMS będą zawierać następujące elementy:

– będą wyraźnie i jednoznacznie oznaczone jako przekaz reklamowy,
– nadawca zostanie wyraźnie oznaczony,
– różne zniżki, promocje i inne techniki marketingowe zostaną oznaczone jako takie, a warunki udziału zostaną jasno określone,
– sposób rezygnacji z otrzymywania wiadomości reklamowych zostanie czytelnie przedstawiony,
– życzenie Użytkownika, aby nie otrzymywać wiadomości reklamowych, zostanie uszanowane przez Usługodawcę.

14. Bezpieczeństwo dzieci

Sprzedawca w sklepie internetowym nie przyjmuje zamówień od osoby, o której wie lub podejrzewa, że jest dzieckiem bez wyraźnej zgody jego rodziców lub opiekunów. Administrator i Sprzedawca w sklepie internetowym nie oferują swobodnego dostępu do produktów lub usług szkodliwych dla dzieci.

Administrator i Sprzedawca nie zbierają żadnych danych osobowych dotyczących dzieci bez wyraźnej zgody ich rodziców lub opiekunów, ani nie ujawniają danych otrzymanych od dzieci osobom trzecim innym niż rodzice lub opiekunowie.

Wszelka komunikacja skierowana do dzieci będzie dostosowana do ich wieku i nie będzie prowadzona w sposób, który wykorzystuje ich łatwowierność, brak doświadczenia lub poczucie lojalności.

15. Polityka prywatności

Częścią niniejszych Warunków ogólnych jest również Polityka Prywatności, która jest dostępna TUTAJ (kliknij)

16. Opinie użytkowników i recenzje produktów

Opinie, komentarze i oceny produktów przekazywane przez użytkowników lub odwiedzających stanowią część funkcjonalności sklepu internetowego i są przeznaczone dla społeczności użytkowników.

Sprzedawca i Administrator nie odpowiadają za treść opinii, komentarzy i ocen produktów podawanych przez użytkowników lub odwiedzających. Administrator przegląda opinie, komentarze i oceny przed ich publikacją oraz odrzuca te, które zawierają oczywistą nieprawdę, są mylące, obraźliwe, nieprzyzwoite lub w opinii Administratora nie przynoszą korzyści innym użytkownikom lub odwiedzającym sklep internetowy. Sprzedawca i Administrator nie odpowiadają za informacje zawarte w opiniach, komentarzach i ocenach oraz zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z tych informacji.

Przesyłając opinię, komentarz lub ocenę, użytkownik lub gość wyraża zgodę na warunki użytkowania, a Administrator zezwala na publikację części lub całości tekstu we wszystkich mediach elektronicznych i innych. Administrator ma prawo wykorzystywać treść opinii, komentarza lub oceny przez czas nieokreślony oraz w dowolnym celu leżącym w interesie biznesowym Administratora, w tym do publikacji w reklamach lub innej komunikacji marketingowej. Autor opinii, komentarza lub oceny jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych i moralnych do napisanych opinii, komentarzy lub ocen i przekazuje te prawa Administratorowi bezpłatnie, niewyłącznie i na czas nieokreślony.

17. Odpowiedzialność

Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane w jego sklepie internetowym były aktualne i poprawne, jednak właściwości produktów, czas dostawy czy cena mogą zmieniać się na tyle szybko, że Administrator nie zdąży w odpowiednim czasie skorygować informacji publikowanych w sklepie internetowym. W takim przypadku Administrator lub Sprzedawca powiadomią Użytkownika (Kupującego) o zmianach i umożliwią mu odstąpienie od zamówienia lub zmianę zamówienia (patrz punkt 5.).

Od momentu dostarczenia przesyłki z zamówionymi produktami na pocztę Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki uszkodzenia fizycznego, zniszczenia lub zagubienia przesyłki, a także za brak zawartości w przesyłce lub gdy przesyłka nosi ślady otwarcia. W takich przypadkach Użytkownik (Kupujący) musi wszcząć procedurę reklamacyjną z firmą kurierską GLS. W przypadku uszkodzenia przesyłki dokonuje tego poprzez dostarczenie przesyłki do najbliższego punktu GLS, w takim samym stanie, w jakim została otrzymana, bez dodawania lub usuwania czegokolwiek oraz wypełniając protokół reklamacyjny. Sprzedawca wraz z firmą kurierską GLS zadba o jak najszybsze rozpatrzenie reklamacji.

18. Reklamacje, spory i stosowanie prawa

Sprzedawca przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie ochrony konsumentów. Sprzedawca posiada skuteczny system obsługi reklamacji oraz wyznaczoną osobę, z którą Użytkownik (Kupujący) może skontaktować się telefonicznie lub mailowo w razie problemu. W przypadku problemów Użytkownik (Kupujący) może zadzwonić na numer telefonu: 22 15 31 670. Użytkownik (kupujący) może złożyć reklamację na adres e-mail [email protected] Procedura rozpatrywania reklamacji jest poufna.

Sprzedawca w ciągu pięciu dni roboczych potwierdzi otrzymanie reklamacji i poinformuje Użytkownika (Kupującego), jak długo będzie ją rozpatrywać i będzie na bieżąco informował o rozwoju postępowania. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. Jeżeli nie dojdzie do polubownego rozwiązania sporu, wyłączną jurysdykcję miejscową do rozstrzygania wszelkich sporów między Sprzedawcą a Użytkownikiem (Kupującym) przysługuje sądowi właściwemu w Lublanie. Sprzedawca i Użytkownik (Kupujący) jako uczestnicy handlu elektronicznego wzajemnie uznają ważność wiadomości elektronicznych w sądzie. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie.

W dniu 14 11. listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 81/2015; zwana dalej Ustawą). Ustawa reguluje pozasądowe rozstrzyganie sporów krajowych i transgranicznych pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej: podmiot uprawniony).

Zgodnie z normami prawnymi, Usługodawca nie uznaje żadnego podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich jako podmiotu właściwego do rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego, który mógłby wszcząć konsument zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Nutrisslim d.o.o. nie uznaje żadnego podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich jako podmiotu właściwego do rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego, który mógłby wszcząć indywidualny użytkownik zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Usługodawca umożliwia handel elektroniczny na terytorium Republiki Słowenii i na swojej stronie internetowej publikuje link do platformy przeznaczonej do internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (platforma ODR).

Niniejsze Warunki ogólne i wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem (Kupującym) podlegają słoweńskiemu prawu materialnemu i procesowemu i mają zastosowanie, bez stosowania zasad międzynarodowego prawa prywatnego, które wskazywałyby na zastosowanie jakiegokolwiek innego prawa.

W przypadku wszystkich relacji oraz praw i obowiązków nieuregulowanych w niniejszych Warunkach ogólnych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu zobowiązań, ustawy o handlu elektronicznym, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie konsumentów.

19. Oświadczenie o odpowiedzialności

Informacje o produktach i inne porady na tej stronie nie zastępują odpowiedniej pomocy medycznej w przypadku problemów zdrowotnych i z medycznego punktu widzenia nie zapobiegają chorobom. Produkty i oświadczenia dotyczące poszczególnych produktów w tej witrynie nie zostały ocenione przez instytucje rządowe i nie mają na celu diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom. Treści zawarte w witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępują porady lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Jeżeli Kupujący zażywa leki lub inne suplementy diety i podejrzewa jakiekolwiek problemy zdrowotne, przed użyciem naszych produktów musi skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą o zagrożeniach i skutkach ubocznych. Odradza się stosowanie produktów z oferty kobietom w ciąży i kobietom karmiącym, a także dzieciom i osobom z problemami zdrowotnymi. Przed użyciem należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

20. Włącz umysł, zażądaj faktury

Sprzedawca musi wystawić fakturę za dostawę towarów lub usług i przekazać ją Kupującemu. Kupujący musi przyjąć fakturę i zachować ją po opuszczeniu lokalu.

21. Zmiany w Warunkach ogólnych

W przypadku zmian w regulaminie funkcjonowania sklepów internetowych, ochrony danych osobowych i innych obszarach związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego Administratora oraz w przypadku zmiany własnej polityki biznesowej Administrator może zmienić i/lub uzupełnić niniejsze Warunki ogólne, o czym zawsze powiadomi użytkowników w odpowiedni sposób, co obejmuje w szczególności powiadomienie za pośrednictwem strony internetowej www.babesvitamins.pl Wszelkie zmiany i/lub poprawki Warunków ogólnych wchodzą w życie i obowiązują po upływie ośmiu dni od opublikowania zmian i/lub poprawki. Jeżeli zmiana i/lub poprawka Warunków ogólnych jest konieczna w celu zachowania zgodności z przepisami, te zmiany i/lub poprawki mogą wyjątkowo wejść w życie i obowiązywać po krótszym okresie od ich wprowadzenia.

Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami i/lub poprawkami niniejszych Warunków ogólnych, musi anulować swoją rejestrację w ciągu ośmiu dni od opublikowania powiadomienia o zmianach i/lub poprawkach Warunków Ogólnych. W przeciwnym razie, po upływie tego okresu, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany i/lub poprawki w Warunkach Ogólnych. Anulowanie rejestracji jest dokonywane przez Użytkownika poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres e-mail: [email protected].

Warunki ogólne zostały zaakceptowane przez Dyrektora Administratora i Sprzedawcy w Lublanie w dniu 27 sierpnia 2010 roku.

Życzymy wielu przyjemnych i atrakcyjnych cenowo zakupów w naszym sklepie internetowym!

Delivery
Tylko 200zł do DARMOWEJ DOSTAWY
Produkty w koszyku

Brak produktów w koszyku.

Oferta specjalna tylko tutaj!

Dodaj, aby zamówić i zaoszczędzić!

-30%
Babe’s Magnez

Pyszny napój z cytrynianem magnezu dla optymalnego wchłaniania

53,04  37,13 
-20%
Bye Bye Cellulite

Skuteczny peeling zapewniający piękne nogi bez cellulitu!

99,00  79,20